top of page

UNDERVISNING  - PEDAGOGIKK - DISIPLINER

Gjennom sirkusaktiviteter får barn gjennom uvanlige og morsomme kunstner motivasjon, selvdisiplin og det fremmer selvfølelsen. Sirkus i skolen motiverer barna og ungdom til å ta større del i fysisk – og kulturelle aktiviter

Her får barna muligheten til å prøve varierte disipliner som sjonglering, diabolo, devilstick, balanse, pyramider, luftakrobatikk, stylter tallerkensnurring og rokkeringer.

Tilbudet er for skoler, SFO, AKS, asylmottak, barnebursdager, barne- og ungdomsarragementer. Nysirkus event stiller opp både på deler av dager, hele dager, over 3-4 dager eller et helt semester etter deres ønsker!

Steg på line

“Steg på line” er et nytt konsept skapt for å utfordre barn og ungdom både mentalt og fysisk i fellesskap og individuelt. Steg på line består av Bruno da Gama i samarbeid med andre sirkuspedagoger som bor i Oslo, men som kommer fra Brasil og andre deler av verden.

Atleter, så vel som de mindre aktive, kan forbedre sine fysiske ferdigheter og sitt selvbilde i et konkurransefritt miljø.

Mestring, aktivitet og motivasjon

Sirkusaktivitet skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Sirkus hjelper å motivere barna og ungdom til å ta større del i fysisk – og kulturell aktivitet. Et sirkusprogram er spennende for elever ikke bare fysisk, men mentalt også. Kunstene som læres ut under skaper interesse og entusiasme, samtidig som det styrker selvtilliten, motivasjon og selvdisiplin.

Bevegelse, musikk og koreografi forvandler fysisk trening til kunst! Deltagere lærer sirkusnummer som krever samarbeid, fokus og selvdisiplin å fremføre. Dette igjen dyrker troen på seg selv og deres selvbilde i et trygt og morsomt miljø.

Avsluttende forestilling

Den siste dagen blir foresatte inviterte til en liten forestilling hvor alle deltakerne får vist frem hva de har lært i løpet av kurset.

Dette er et levende møtemiljør hvor den sceniske og pedagogiske virksomheten går hånd i hånd, med en dynamisk miks av kunstneriske uttrykk, kreativt kaos og sosialt engasjement.

Kursplan

KURSENE ER ET BRA TILBUD FOR SFO – AKS – PROSJEKTER – AKTIVITERTER

Treningstilbud er: Start: 1 eller 2 ganger i uke / 1t eller 1.5t

bottom of page